5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Digitala Sveriges runskrifter sisältää digitoituina useamman teoksen, jotka sisältävät ruotsalaisia riimukirjoituksia ja niiden translitteroinnit ja tulkinnat.
Sivuston kieli: 
https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/

Näytä enemmän
Kringla är en svensk samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register. Det rör sig om allt från föremål i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar. Via Kringla kan du söka i flera olika informationsmängder på ett ställe via två olika sökingångar; dels ett fritextsök, dels ett kartsök där du väljer ett utsnitt av en karta och söker fram vad som finns på den platsen. Kringla vänder sig till den som är intresserad av historia och nyfiken på vad som gömmer sig i museer, arkiv och register runt om Sverige.
Sivuston kieli: 
https://www.kringla.nu/kringla/

Näytä enemmän
Riksantikvarieämbetet berättar om sin verksamhet som den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer. Information om kulturarv, lagar, bidrag, stöd, evenemang, sök- och registreringstjänster och arkiv och bibliotek.
Sivuston kieli: 
https://www.raa.se

Näytä enemmän
Det svenska riksantikvarieämbetets webbsidor om runstenar och runor. Bland det rikliga innehållet finns anvisningar för hur man läser runskrift.
Sivuston kieli: 
https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/

Näytä enemmän
Ett stort antal artiklar för barn om runskrift och runstenar, tänkt till exempel för den som skriver ett skolarbete.
Sivuston kieli: 
https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/runskolan/

Näytä enemmän