10 osumaa haulle. Näytetään 1 - 10 tulosta.
Sidan innehåller uppgifter om ämnet etnologi vid Åbo Akademi. Information om studier, undervisning, avhandlingar, forskning, publikationer samt arkiv och länkar ingår.
https://www.abo.fi/student/etnol

Näytä enemmän
Ingångssida till etnologiska arkivet vid Åbo Akademi. Etnologiska arkivet grundades 1952 för att stöda undervisningen och forskningen i etnologi. Samlingarna består av material insamlat under fältarbeten i Svenskfinland och svar på frågelistor från 1952 till idag. I samlingarna finns skriftligt material, fotografier, ljudband med intervjuer, kartor, ritningar, filmer och videoband. Även donationer, t.ex. fotoalbum, av enskilda ingår i samlingarna. Till samlingarna hör som en egen enhet Svensk-Finlands textilarkiv. Flera av arkivets databaser är sökbara på http://spegeln.abo.fi.
http://web.abo.fi/arkiv/etn/etnarkiv.html

Näytä enemmän
Genusvetenskapen är ett tvärvetenskapligt ämne och ÅA är den enda enheten i landet som ger undervisning på svenska inom ämnet. Studieprogram och kurser ges från kandidatnivå till magisternivå. Även doktorandstudier bedrivs. Presenation av ämnet, studier, forskning och personal.
Sivuston kieli: 
https://www.abo.fi/amnen/genusvetenskap/

Näytä enemmän
Täällä voi tutustua Åbo Akademin kirjaston digitoituun kulttuuriperintöaineistoon, kuten väitöskirjoihin, pienpainatteisiin, konserttiohjelmiin, teatterijulisteisiin ja varhaisiin suomenruotsalaisiin romaaneihin.
Sivuston kieli: 
http://bibbild.abo.fi/hereditas/

Näytä enemmän
Webbplatsen presenterar aktuellt, studier, forskning, personal och länkar inom ämnet informationsförvaltning vid Åbo Akademis Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultet
Sivuston kieli: 
http://www.abo.fi/student/informationsforvaltning

Näytä enemmän
Åbo Akademis tidning för extern och intern information. Tidningen utkommer varannan fredag under terminerna. Nätversionen kan läsas i sin helhet i pdf-format.
Sivuston kieli: 
http://www.abo.fi/meddelanden

Näytä enemmän
Avhandlingen handlar om brevväxlingen mellan finländska frontsoldater och deras familjer under fortsättningskriget 1941–1944. Brevets och brevskrivandets roller för skribenterna studeras, de personliga erfarenheterna av kriget och krigsvardagen analyseras och kunskap om kriget som tid och som ett särskilt fenomen i det mänskliga livet ges.
Sivuston kieli: 
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94379/hagelstam_sonja.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Näytä enemmän
Portaalin kautta voi tutustua Åbo Akademin kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin. Osa kokoelmista on digitoitu. Mukana ovat yliopiston Kansatieteelliset kokoelmat, Folkloristiset kokoelmat, Taidehistoriallinen arkisto, Kirkkohistoriallinen arkisto, Ranckenin kokoelma, Sibelius-museo, Merihistoriallinen instituutti sekä Åbo Akademin kirjasto.
Sivuston kieli: 
http://spegeln.abo.fi/xmlui/?locale-attribute=fi

Näytä enemmän
Turun Biotekniikan keskuksen toiminta, laitokset, henkilökunta sekä tutkimus.
Sivuston kieli: 
http://www.btk.fi

Näytä enemmän
Ansökningsguide till Åbo Akademi.
Sivuston kieli: 
http://www.abo.fi/ansok/

Näytä enemmän