54 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Abitreenien ruotsin kielen oppimateriaalia, tehtäviä ja yo-kokeita. Täältä löytyvät myös neuvot, miten välttää usein ylioppilaskokeessa toistuvia virheitä.
Sivuston kieli: 
https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsi

Näytä enemmän
Työmarkkinoiden ruotsinkielinen kielilautakunta on koonnut suomalais-ruotsalaisen sanalistan työmarkkinatermeistä.
Sivuston kieli: 
https://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html

Näytä enemmän
Regelbundet läsande kan leda till regelbundet läsande. Aviga språkligheter, felöversättningar, roliga uttryck och mycket annat.
http://www.avigsidan.com

Näytä enemmän
Digitala Sveriges runskrifter sisältää digitoituina useamman teoksen, jotka sisältävät ruotsalaisia riimukirjoituksia ja niiden translitteroinnit ja tulkinnat.
Sivuston kieli: 
https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/

Näytä enemmän
FSO sisältää maksuttoman ruotsin kielen itseopiskelukurssin aloittelijoille sekä kirjastoalan ammattilaisille suunnitellun FSO Bibliotek-verkkokurssin,
Sivuston kieli: 
https://finlandswedishonline.fi/

Näytä enemmän
Den finlandssvenska ordbokens nätutgåva. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer med rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras I saklig textstil.
Sivuston kieli: 
https://kaino.kotus.fi/fsob/

Näytä enemmän
Tieteellinen riimututkimuksen julkaisu. Luettavissa vuodesta 2010 vuoteen 2017. ISSN: 1892-0950
Sivuston kieli: 
http://futhark-journal.com/issues/

Näytä enemmän
Hej! ruotsin kielen oppikirja ja harjoituksia 7.-10. -luokille.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/hej

Näytä enemmän
I grevens tid on ruotsin kielen kurssi, jonka tekstit ovat Ruotsi-Suomen aikaan sijoittuvia tarinoita aikakauden tavallisten ihmisisten elämästä. Materiaalista löytyy tekstejä sanastoineen sekä harjoituksia.
Sivuston kieli: 
https://www.igrevenstid.fi

Näytä enemmän
Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik och med att levandegöra och sprida kunskap samt ge råd i språkfrågor. På sidorna information också om klarspråk och minoritetsspråk.
Sivuston kieli: 
https://www.isof.se/

Näytä enemmän
Kielibuusti tarjoaa tietoa, materiaaleja ja neuvoja suomen ja ruotsin kielen oppimiseen ja opiskelun tukemiseen. Sivustolla on itseopiskelumateriaaleja, vinkkejä kielenoppimiseen työssä, kielenoppimisen suunnittelun ja ohjauksen välineitä sekä pedagogisia materiaaleja. Kohderyhminä ovat opiskelijat, suomea tai ruotsia vieraana kielenä opettavat, opinto- ja uraohjaajat sekä työyhteisöt. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston koordinoimassa Kielibuusti-hankkeessa on kehitetty kotimaisten kielten koulutusta niin, että se vastaa paremmin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin.
Sivuston kieli: 
https://www.kielibuusti.fi/fi

Näytä enemmän
Kielipankki tarjoaa teksti- ja puheaineistoja tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Osa aineistoista on käytettävissä avoimesti, osaan vaaditaan käyttöoikeudet.
Sivuston kieli: 
https://www.kielipankki.fi/

Näytä enemmän
Selkokielen tutkijoiden ja selkokielestä kiinnostuneiden yhteistyöverkosto. Sivuille on koottu tutkimushankkeita, artikkeleita, julkaisuja, ohjeistuksia sekä linkkejä tutkimusaineistoihin.
https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/

Näytä enemmän
Kursen tar upp både allmänna och specifika rekommendationer, tips och råd för hur man kan skriva bättre texter med hjälp av klarspråk.
Sivuston kieli: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/klarsprak/

Näytä enemmän
Kotisuomessa.fi –webbtjänsten riktar sig till invandrare som vill lära sig finska och svenska, men vem som helst kan använda tjänsten. För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig, men du kan också testa tjänsten som gäst.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest

Näytä enemmän
Verkkopalvelun avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Palvelussa on aineistoa myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskeluun. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymistä, mutta sitä voi kokeilla ilmankin. Oppimateriaaleja täydennetään edelleen.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/

Näytä enemmän
Ruotsin kielen oppimateriaalissa opiskellaan ruotsin alkeita. Materiaalissa on tekstejä, harjoituksia ja testejä.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-45304/state-jurdgmbvei/front-page

Näytä enemmän
Ruotsinkielen ja 15 Ruotsissa puhutun kielen sanakirja.
Sivuston kieli: 
http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Näytä enemmän
Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står TU – Medier i Sverige, så att materialet innehåller t. ex. länkar och exempel i svensk media, men ideerna kan även tillämpas i undervisning i Finlad.
Sivuston kieli: 
https://mediekompass.se/

Näytä enemmän
Sajten Mediespråk.fi drivs av projektet Språkörat. Språkörat styrs av föreningen Svensk presstjänst och riktar sig till hela det finlandssvenska mediefältet: De språkråd som läggs ut på Mediesprak.fi är skrivna i samarbete med språkvårdarna och namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken. Språkråden riktar sig i första hand till dem som skriver journalistiska texter, men är också till nytta för alla andra som skriver och talar svenska. Sajten innehåller språkråd, språkkolumner och länkar till språkliga hjälpmedel.
Sivuston kieli: 
https://www.mediesprak.fi

Näytä enemmän
Läromedlet Minna Canth 175 uppmärksammar Minna Canths 175-årsjubileum 2019. Materialet lyfter fram hennes arv som en tvåspråkig brobyggare, en viktig samhällelig påverkare och främjare av jämställdhet. Materialet (textmaterial, videor, ljudfiler, ordlistor, kopieringsunderlag och lektionsaktiviteter) har anpassats för både A- och B-lärokursen i svenska. Materialet består av tre helheter: Den tvåspråkiga Minna Canth, Canth som samhällsdebattör och Canth & #metoo.
Sivuston kieli: 
https://svenskanu.fi/laromaterial/minnacanth/

Näytä enemmän
Nätfräsch sisältää ruotsin kielen oppimateriaalia ja harjoitusta.
Sivuston kieli: 
https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/start.htm

Näytä enemmän
Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar c:a 54.000 uppslagsord.
Sivuston kieli: 
http://spraakdata.gu.se/sdw

Näytä enemmän
Helsingin yliopiston kielikeskuksen kaikille avoin oppimateriaali ruotsin kielen kertaamiseen. Materiaali sisältää keskeiset kielioppisäännöt ja niihin liittyviä harjoituksia. Sanastossa on hyödynnetty perussanastoa sekä termejä, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille.
Sivuston kieli: 
https://sites.google.com/view/papegojan/framsidan

Näytä enemmän
Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. På sidorna finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram, lättlästa sidor och spelsidor.
Sivuston kieli: 
http://www.papunet.net/svenska

Näytä enemmän
Plugga nu är ämnat åt lärare för som undervisar svenska som det andra inhemska språket, men materialiet kan användas för självstudier och kanske även modersmålsstudier.
Sivuston kieli: 
https://svenskanu.fi/laromaterial/

Näytä enemmän
Plugga.nu sisältää monipuolisia ruotsin kielen oppimateriaaleja vapaaseen käyttöön.
Sivuston kieli: 
https://svenskanu.fi/laromaterial/

Näytä enemmän
Språkvårdsspalt som ingått i Hufvudstadsbladet sedan 1986. Rutorna innehåller språkfrågor och språkliga problem av olika slag, främst sådana som den finlandssvenska språkbrukaren ställs inför.
Sivuston kieli: 
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013

Näytä enemmän
Sanapaja tukee opiskelua suomen ja ruotsin kielellä. Palveluun on koottu eri oppiaineissa esiintyviä sanoja ja käsitteitä selityksineen. Sanoista on saatavilla käännöksiä eri kielillä: arabiaksi, kurdiksi, vietnamiksi, albaniaksi, persiaksi, venäjäksi, somaliksi ja viroksi.
Sivuston kieli: 
https://sanapaja.edu.fi/

Näytä enemmän

Sivut