50 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Presentation av Aktion Österbottens verksamhet. Aktion Österbotten är takorganisation för byarna i svenska österbotten. Sidorna fungerar samtidigt som en startplats för olika byars egna portaler.
Sivuston kieli: 
http://aktion.fi/byar/

Näytä enemmän
Information och historia om skärgårdsbyn Bergö.
Sivuston kieli: 
http://bergo.web.mios.fi

Näytä enemmän
Författarstigen är en litterär och lokalhistorisk vandring i Nykarleby. Författarstigen lyfter fram platser i Nykarleby som nämns i böcker, skrivna av författare med anknytning till Nykarleby.
Sivuston kieli: 
https://www.nykarleby.fi/forfattarstigen

Näytä enemmän
Information om byn Henriksdal i södra Österbotten.
Sivuston kieli: 
http://www.henriksdal.fi

Näytä enemmän
Gemensam webbportal för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. På sidorna finns texter, videor och animationer som beskriver områdets historia och geologi, samt landhöjningen. Här finns också information om istiden, kulturarvet och områdets natur. Portalen innehåller också en kunskapsbank och pedagogiska material.
Sivuston kieli: 
https://highcoastkvarken.org/sv/framsida/

Näytä enemmän
Jakobstads stad berättar om staden, offentlig service, sevärdheterna, skolgång, trafik, hälsovård, kulturtjänster och allmänt liv i staden.
Sivuston kieli: 
https://www.jakobstad.fi

Näytä enemmän
Kaskisten kaupungin kotisivut. Sivuilla on tietoja kaupungista, sen palveluista ja yrityksistä. Ajankohtaisia asioita ja tapahtumakalenteri.
Sivuston kieli: 
http://www.kaskinen.fi

Näytä enemmän
Kaskö hemsida informerar om staden och dess tjänster.
Sivuston kieli: 
https://kaskinen.fi/sv

Näytä enemmän
Presentation av Korsholms kommun och de olika verksamhetsområdena. Kontaktuppgifter samt turistinformation.
Sivuston kieli: 
http://www.korsholm.fi

Näytä enemmän
Information om kommunen. Kartor och förteckning över e-post adresser inom kommunen. Nättidningen Korsnäs-nytt, Korsnäs kommuns informationstidning.
Sivuston kieli: 
http://www.korsnas.fi

Näytä enemmän
Kristiinankaupungin kotisivulla esitellään asumista ja työskentelyä kaupungissa, tapahtumia ja tekemistä, palveluja sekä kulttuuria.
Sivuston kieli: 
http://www.kristiinankaupunki.fi

Näytä enemmän
Kristinestads tjänster, kultur, boende och arbete i staden, skolorna, fritid och turistinformation.
Sivuston kieli: 
http://www.kristinestad.fi/

Näytä enemmän
Basfakta om Kronoby, turistinformation, bilder, karta och ingående information om företag i kommunen.
Sivuston kieli: 
http://www.kronoby.fi

Näytä enemmän
Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsorgan för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Webbplatsen innehåller, nyheter och aktualiteter information om regionen, dess historia och projekt. Kvarkenrådets organisation och sekretariat presenteras. Information om Kvarken som en del av det Nordiska samarbetet och av Interreg.
Sivuston kieli: 
http://www.kvarken.org

Näytä enemmän
Bilder och information om Kvarkens världsarvsområd, dess natur och tjänster på området.
Sivuston kieli: 
https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kvarkens-skargard/

Näytä enemmän
Laihin kunnan palvelut ja tapahtumat sekä matkailua.
Sivuston kieli: 
https://www.laihia.fi/

Näytä enemmän
Information om Lappfjärd med tillhörande byar.
Sivuston kieli: 
http://www.lappfjard.fi

Näytä enemmän
Fakta om kommunen, turistinformation samt länk till Larsmoguiden som innehåller mer detaljerad information. Karta och fotografier.
Sivuston kieli: 
http://www.larsmo.fi

Näytä enemmän
Fakta om kommunen, kontaktuppgifter, verksamhetsberättelse (1998), länkar till företag och föreningar i Malax.
Sivuston kieli: 
http://www.malax.fi

Näytä enemmän
Merenkurkun neuvosto tukee Merenkurkun alueen eri toimijoiden yhteistyötä kehittämällä mm. alueen liikennettä, matkailua ja elinkeinoelämää. Neuvoston tavoitteena on lisätä alueen näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Sivuilla on tietoa sen toiminnasta ja hankkeista.
Sivuston kieli: 
https://www.kvarken.org/fi/

Näytä enemmän
Merenkurkun saaristoa esitteleville sivuille on koottu tietoa alueen luonnosta, historiasta, geologiasta, käyntikohteista ja matkailuyritysten tarjoamista palveluista.
Sivuston kieli: 
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/merenkurkku/

Näytä enemmän
Kommunal information om Nykarleby.
Sivuston kieli: 
http://www.nykarleby.fi

Näytä enemmän
Information om Närpes stad.
Sivuston kieli: 
http://www.narpes.fi

Näytä enemmän
Presentation av föreningens verksamhet och verksamheten kring Fänrik Ståls center. Behandlar också aktuellt och information om tidsresor för barn och ungdomar. Slaget i Oravais 1808 samt Österbottens regemente presenteras också.
Sivuston kieli: 
http://www.oravais1808.fi/

Näytä enemmän
Information om funktioner i kommunen (ekonomi, vård etc.) Uppgifter om befolkning samt näringsstruktur. Turistinformation och händelsekalender.
Sivuston kieli: 
http://www.pedersore.fi

Näytä enemmän
Pietarsaaren kaupungin sivuilla tietoa kaupungin organisaatiosta ja palveluista. Lisäksi pöytäkirjoja ja opaskartta.
Sivuston kieli: 
https://www.jakobstad.fi/etusivu/

Näytä enemmän
Pohjanmaan liito, Metsähallitus ja Pohjanmaan maakunnan kaupungit Vaasa, Pietarsaari ja Kristiinankaupunki ovat koonneet kartalle kulttuuri- ja luontomatkailukohteet, joihin voi suunnistaa koko perheen kanssa.
Sivuston kieli: 
https://www.obotnia.fi/fi/pohjanmaan-maakunta/ajankohtaista-liitosta/aktuellt-fran-forbundet-fi-fi/p...

Näytä enemmän
Portaaliin on koottu Pohjanmaan maakunnan matkailuun, opiskeluun, palveluihin ja yritystoimintaan liittyvää tietoa, tapahtumakalenteri ja uutisia.
Sivuston kieli: 
https://www.obotnia.fi/

Näytä enemmän
Kraftverksområdet Pärus-Fors ligger invid Lappfjärds å, sydost om Kristinestad. Perus byaförening har påbörjat arbetet för att bevara det kulturhistoriska området. På hemsidan presenteras kraftverksområdet och Storholmen.
Sivuston kieli: 
http://www.perus.fi/?page_id=17

Näytä enemmän
Reimari on nuorille suunnattu palvelu, johon on kerätty tietoa nuorille. Sivustossa toimii neuvontachat, jossa voi keskustella luottamuksellisesti. Erityisesti kerrotaan Vaasan seudun palveluista, tapahtumista ja nuorisokulttuurista.
Sivuston kieli: 
https://reimariinfo.test.cchosting.fi/

Näytä enemmän

Sivut