7 osumaa haulle. Näytetään 1 - 7 tulosta.
Den förvaltningshistoriska ordboken ger förklaringar till termer som har använts inom den offentliga förvaltningen i Finland från medeltiden till 1950.
Sivuston kieli: 
http://fho.sls.fi/

Näytä enemmän
Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst som tillgängliggör uppgifter om kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner samt uppgifterna om statsförvaltningens ekonomi, personal och resultat.
Sivuston kieli: 
https://www.granskaforvaltningen.fi/

Näytä enemmän
Webbsidorna presenterar medborgarens rätt till information enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Sivuston kieli: 
https://oikeusministerio.fi/sv/offentlighetslagen

Näytä enemmän
Lupapiste är en tjänst där du kan ansöka om tillstånd som gäller byggande och miljö och sköta dessa ärenden elektroniskt.
Sivuston kieli: 
https://www.lupapiste.fi/sv/

Näytä enemmän
I den Officiella tidningen publiceras dödande av urkund, dödsförklaringsärende, lagfart, stämningar (äktenskapsskillnad, underhållsbidrag, faderskap, fordringsmål, hyresavtal), ändring av släktnamn, apotekstillstånd, läkemedelsförsäljningstillstånd, myndigheternas svenska, näringsförbud, kollektivavtals allmänt bindande verkan, lönegarantibeslut, Patent- och registerstyrelsens annonser och protester.
Sivuston kieli: 
https://www.virallinenlehti.fi/sv

Näytä enemmän
I Suomi.fi kan man söka information och tjänster för olika livssituationer och skeden i företagets livscykel
Sivuston kieli: 
https://www.suomi.fi/hemsidan

Näytä enemmän
Finansministeriets sida presenterar den öppna förvaltningens principer, medel och handlingsprogram.
Sivuston kieli: 
http://oppenforvaltning.fi/

Näytä enemmän