20 osumaa haulle. Näytetään 1 - 20 tulosta.
Brages friluftsmuseum i Vasa är ett levande museum. På området finns 23 byggnader, som prepresenterar österbottnisk bonde- och fiskekultur. Information om museet och förening Brage i Vasa r.f., aktuella evenemang , öppethållningstider, priser. Karta över området.
Sivuston kieli: 
http://www.vasabrage.fi/sv/

Näytä enemmän
Cupore : kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön sivuilla kerrotaan säätiön tavoitteista ja toiminnasta sekä esitellään tutkimusprojektit ja julkaisut. Osa julkaisuista on saatavilla kokotekstinä pdf-muodossa.
Sivuston kieli: 
https://www.cupore.fi

Näytä enemmän
Finland-Samfundet är en intresse- och serviceorganisation för finländare som bor i utlandet, är på väg dit eller återvänder därifrån. Finland-Samfundet förmedlar en aktuell Finlandsbild till utlandet och informerar om utlandsfinländarna även i Finland.
http://www.suomi-seura.fi/se/hemsidan

Näytä enemmän
Presentation av Finlands svenska författareförenings verksamhet, styrelse och historia. Aktuellt och länkar ingår också. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevaka deras författarrätt. Föreningen arbetar också för att främja den finlandssvenska litteraturen.
Sivuston kieli: 
http://www.forfattarna.fi

Näytä enemmän
Finnassa voi tutustua Åbo Akademin säätiön taidekokoelmiin sekä säätiön hallinnoimien Ett Hem -museon, Sibelius-museon ja taiteilijakoti Casa Haartmanin aineistoihin.
Sivuston kieli: 
https://saa.finna.fi/?lng=fi

Näytä enemmän
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS, består av flera lokala föreningar. På webbplatsen presenteras föreningens verksamhet och organisation med styrelsesammansättning, stadgar och evenemang. Förteckning över lokalföreningarna ingår också.
Sivuston kieli: 
http://www.fris.nu

Näytä enemmän
Svenska studiecentralens webbsidor för föreningskunskap. Information om föreningsadministration, ledarskap, mötesteknik, bokföring, revision m.m.
Sivuston kieli: 
http://www.foreningsresursen.fi/start/

Näytä enemmän
Presentation av Föreningen Konstsamfundet, som grundades av Amos Anderson år 1940 och bl.a. äger KSF Media, som ger ut flera av Svenskfinlands dagstidningar. På webbplatsen finns information om och anvisningar för stipendieansökningar. Webbplatsen innehåller också tidskriften Konstsam och information om konstsamfundets fastigheter, museer och Olofsgård vindpark.
Sivuston kieli: 
http://www.konstsamfundet.fi

Näytä enemmän
Fonden ger stöd till kulturutbyte och samarbete mellan Sverige och Finland. På webbsidan presenteras fondens verksamhet, ansökningsförfarande, beviljade bidrag och aktualiteter.
Sivuston kieli: 
http://www.kulturfonden.net

Näytä enemmän
Täällä on luettavissa Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Sarabin vuosikirjat, joissa julkaistaan arabimaita ja niiden historiaa, kulttuuria ja nykypäivää käsitteleviä artikkeleita.
Sivuston kieli: 
http://marhaba.sarab.fi/

Näytä enemmän
Seurantalot.fi sisältää noin 1 700 seurantalon tiedot. Tietoja voi etsiä rajaamalla hakua esimerkiksi paikkakunnan, talotyypin tai taloon mahtuvan henkilömäärän mukaan.
Sivuston kieli: 
http://seurantalot.fi

Näytä enemmän
Sitra är en fond som lyder under riksdagen och som finansierar forskning, experimetn och verksamhetsmodeller inom framtidsarbete.
Sivuston kieli: 
https://www.sitra.fi/sv/

Näytä enemmän
Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, on julkisoikeudellinen rahasto, jota Suomen eduskunta valvoo. Sitran sivuilla kerrotaan sen toiminnasta, sen rahoituspalveluista, sen tukemista hankkeista ja tutkimuksesta. Sivuilta voi myös etsiä Sitran julkaisuja.
Sivuston kieli: 
https://www.sitra.fi/

Näytä enemmän
Suomalaisen Markku-liiton tavoitteisiin kuuluu mm. Markkutietoisuuden levittäminen.
Sivuston kieli: 
https://www.markkuliitto.fi/

Näytä enemmän
Vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Sivuilla on tietoa seuran jäsenistä, apurahoista, hankkeista sekä tieteestä ja päätöksenteosta. Sivuilla on myös materiaalipankki, julkaisuja sekä kurssimateriaali Tieteestä päätöksentekoon.
Sivuston kieli: 
https://acadsci.fi/

Näytä enemmän
Suomalaisuuden liiton kotisivulla kerrotaan yhdistyksekstä, sen toiminnasta, annetaan lippu -ja nimivalistusta sekä otetaan kantaa kielipolitiikkaan ja heimotyöhön.
Sivuston kieli: 
http://www.suomalaisuudenliitto.fi

Näytä enemmän
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö on perustettu vuonna 1986 vaalimaan suomalaista kulttuuriperintöä. Sivuilla on tietoa säätiöstä, sen piirissä toimivasta tukiyhdistyksestä ja kohteista, joita ovat Elias Lönnrotin Lammi, Retulansaaren Ylikartano ja Brinkhallin kartano sekä Haukkavuori Ruokolahdella.
Sivuston kieli: 
https://www.brinkhall.fi/saatio

Näytä enemmän
Täältä löytyvät Suomen tieteelliset seurat tieteenaloittain ja aakkosellisessa listassa.
Sivuston kieli: 
https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat

Näytä enemmän
Presentation av Svenska kultufondens organisation, förvaltning och fonder, samt pris och tävlingar. Aktualiteter och anvisningar för stipendieansökningar samt webbaserade ansökningsformulär samt publikationsförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
https://www.kulturfonden.fi/

Näytä enemmän