12 osumaa haulle. Näytetään 1 - 12 tulosta.
Lehdessä käsitellään geeniteknologiaan, kloonaukseen, eutanasiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
Sivuston kieli: 
https://bioethicstoday.org/

Näytä enemmän
Biotekniikan neuvottelukunta on kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata geenitekniikan kehitystä ja käytön turvallisuutta. Neuvottelukunta osallistuu geenitekniikkaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen valmisteluun. Kotisivuilla johdatus bio- ja geenitekniikkaan, näitä koskevaan lainsäädäntöön. Geenitekniikan turvallisuus, riskit ja etiikka, kotimaiset ja kansainväliset alan linkit.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi

Näytä enemmän
Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Sidorna innehåller information om tillämpning av bioteknik inom jord- och skogsbruket och industrin och bioteknikens betydelse för människans hälsa och miljön.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Populärvetenskapliga artiklar som handlar om genetik på tidskriften Forskning & framstegs webbplats.
http://fof.se/amne/genetik

Näytä enemmän
Tietoa, teoksia ja artikkeleita geneettisten sairausten testauksesta.
Sivuston kieli: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller information om genetik och genteknik. Bland annat fakta om genmodifierade växter, djur och mikroorganismer, genetiska sjukdomar, genterapi, mutationer, kloning och lagstiftning (i EU och Sverige). Webbplatsen innehåller dessutom en ordlista med ord som används inom områdena genetik, genteknik och molekylärbiologi.
Sivuston kieli: 
http://genteknik.nu/

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Yleistajuista tietoa geeneistä ja genetiikasta.
Sivuston kieli: 
https://medlineplus.gov/genetics/understanding/

Näytä enemmän
Maa- ja metsätalousministeriön sivulla on kansallinen ja EU-lainsäädäntö.
Sivuston kieli: 
https://mmm.fi/elaimet-kasvit/lainsaadanto-ja-suojapaatokset/bio-ja-geenitekniikka

Näytä enemmän
Tiedekulman keskustelussa käsitellään geenitietoa ja sen hyötyjä terveydenhoidossa. Keskustelun oheen on julkaistu artikkeli geenien ja lääkehoidon kehittymisestä.
Sivuston kieli: 
https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/ohjelma-ja-sisallot/tapahtumasarjat/terveys-nyt/terveys-nyt-20...

Näytä enemmän
Molekyylibiologian ja geenitekniikan runsas verkkoresurssi tarjoaa tietopankkeja (mm. GenBank ja Molecular Database), genomeja ja geenikarttoja, linkkejä DNA-tietopankkeihin sekä Coffee Break -osion, josta löytyy lyhyitä raportteja uusista biologian alan tutkimustuloksista ja löydöksistä. Sivusto on erittäin laaja, joten kannattaa aluksi tutkia sivukartta.
Sivuston kieli: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Näytä enemmän
Sveriges utbildningsradios (UR:s) tv-program om genetik och genteknik. Programmen är fritt tillgängliga på nätet. Det finns program för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Programmen kan filtreras enligt utbildningsnivå.
Sivuston kieli: 
https://urplay.se/sok?product_type=program&ur_subject_tree=biologi%2Fgenetik%20och%20genteknik

Näytä enemmän