6 osumaa haulle. Näytetään 1 - 6 tulosta.
Dataarkivet ger tillgång till digitala samhällsvetenskapliga forskningsdata för forskning, undervisning och studieändamål.
Sivuston kieli: 
https://www.fsd.tuni.fi/sv/

Näytä enemmän
Klassiska textutdrag inom samhällsvetenskaperna, bl.a. sociologi, på originialspråk och i svensk övers. Urvalet omfattar Bourdieu, Comte, Durkheim, Kant, Marx, Pierce, Saussure m.fl. och är ursprungligen tänkt för studenter i pedagogik med samhällsvetenskaplig inriktning.
Sivuston kieli: 
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-6.pdf

Näytä enemmän
Medborgarrådgivningen leder till rätt offentlig tjänst och ger råd om hur tjänsterna används.
Sivuston kieli: 
https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

Näytä enemmän
Our World in Data visar med hjälp av diagram och kartor hur levnadsförhållandena i världen förändras i det långa loppet och presenterar akademisk forskning kring global utveckling. På sidorna presenteras bl.a. trender för hälsa, tillgång till mat, inkomstfördelning, rättigheter, krig, utbildning och miljö.
Sivuston kieli: 
https://ourworldindata.org/

Näytä enemmän
I SO-rummets del Samhällskunskap finns material och information om samhället, hur de byggs, demokrati, ideologier, politik, lagar och rättsystem.
Sivuston kieli: 
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap

Näytä enemmän
Här hittar man information om vad som ämdras, när man blir myndig: identitetskort, rösträtten, militär- eller civiltjänst, rättigheten att gifta sig, studier och eget hem.
Sivuston kieli: 
https://www.suomi.fi/medborgare/parforhallande-och-familj/valkommen-till-vuxen-alder

Näytä enemmän