3 osumaa haulle. Näytetään 1 - 3 tulosta.
Masteruppsats som behandlar gospelns historia och spridning, och dess utveckling i Sverige: Kan man tala om svensk gospel? DiVA portal är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.
Sivuston kieli: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:753132/FULLTEXT01.pdf

Näytä enemmän
Presentation av gospelkören His Master's noice, som bildades 1988 och har sångare från hela svenskfinland.
Sivuston kieli: 
https://hismastersnoise.wordpress.com/about/

Näytä enemmän
Spirituaalien historiaa. Laulajien ja säveltäjien esittelyä, sanoituksia, ääninäytteitä.
Sivuston kieli: 
http://www.negrospirituals.com

Näytä enemmän