11 osumaa haulle. Näytetään 1 - 11 tulosta.
Information om brott och brottsförebyggande samt material.
Sivuston kieli: 
https://rikoksentorjunta.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Gränsbevakningsväsendets webbplats innehåller information om uppgifter, verksamhet och organisation. Vidare finns fakta om gränsövergång och passkontroll, passkontroll av fritidsbåtar i Finland och gränszonen i östra Finland. Kontaktuppgifter till gränsbevakninsväsendets olika enheter ingår, samt kartor över gränsbevakningsställen i Finland.
Sivuston kieli: 
https://www.raja.fi/sv

Näytä enemmän
Webbroschyr om vad du skall göra om du har blivit utsatt för ett brott. Beskrivning av olika steg i behandlingen av ett brottmål, och tips på vad du själv kan göra för att underlätta utredningen. Från Justitieministeriet.
https://oikeus.fi/sv/index/Broschyrer/josjoudutrikoksenuhriksi.html

Näytä enemmän
Presentation av polisens tjänster, uppgifter, verksamhet och organisation. Uppgifter om utbildning, publikationer och aktuellt samt tillståndsservice, anmälan om brott och hittegods, skydd av egendom, elektroniska tjänster, pass- och identitetskort m.m.
Sivuston kieli: 
https://poliisi.fi/sv/startsida

Näytä enemmän
Polisens råd för säker nätanvändning, t.ex. vad man kan gör om det händer något otrevligt till en själv, till exempel i sociala medier och vem kan man be om hjälp.
Sivuston kieli: 
https://poliisi.fi/sv/anvisningar-till-unga-och-barn-pa-natet

Näytä enemmän
En lärobok om den rättsliga grunden i finsk rätt för polisens användning av maktmedel.
Sivuston kieli: 
https://www.theseus.fi/handle/10024/156336

Näytä enemmän
PRADO är ett online register som innehåller bilder och information om äkta identitets- och resehandlingar som används i världen.
http://www.consilium.europa.eu/prado/sv/prado-start-page.html

Näytä enemmän
Skyddspolisens verksamhet, strategi och säkerhetsutredningar.
Sivuston kieli: 
https://supo.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Tullens webbplats innehåller notiser, aktuellt samt information för privatpersoner och företag om olika aspekter på tullen och annan beskattning i Finland. Publikationer och utrikeshandelsstatistik samt elektroniska tjänster och blanketter samt förteckning över tulldistrikten ingår också. Centrala länkar inom ämnesområdet.
http://www.tulli.fi/sv/index.jsp

Näytä enemmän
Med tullräknaren kan man räkna ut en uppskattning av tullavgiften och mervärdesskatten när man beställer på nätet. Tullräknaren berättar vad man skall göra när man förtullar varor som beställts till Finland.
Sivuston kieli: 
https://tulli.fi/sv/tullraknare#/

Näytä enemmän