13 osumaa haulle. Näytetään 1 - 13 tulosta.
Portaali, josta saa kuudella kielellä verotietoa jokaisesta pohjoismaasta. Sivuilta saa tiedon verokohtelusta sekä asuinvaltiossa että toisessa pohjoismaassa, josta saa tuloja tai jossa on varallisuutta. Portaalissa on myös kysymys/vastauspalvelu.
Sivuston kieli: 
http://www.nordisketax.net

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa verotuksesta palkansaajille ja muille henkilöasiakkaille.
Sivuston kieli: 
http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat

Näytä enemmän
Skatteförvaltningens webbplats innehåller omfattande information om beskattning. Sidorna innehåller bl.a. anvisningar och råd om beskattning riktad till både privatpersoner och olika företag, fakta om skattebetalningar och -återbäringar och information om redovisningen av skattemedel till skattetagarna. Vidare finns uppgifter om publikationer och statistik. Skatteprocenträknare som räknar ut hur inkomster och avdrag påverkar skatteprocenten ingår. Skatteförvaltningen som organisation presenteras också. Deklarationsblanketter och övriga skatteblanketter är tillgängliga på sidorna.
Sivuston kieli: 
http://www.vero.fi/svenska

Näytä enemmän
Sidorna informerar om hur man i kostnadsbeslutet fastställer beloppen av de dagpenningar, kilometerersättningar och övriga ersättningar, som arbetsgivaren kan skattefritt ersätta arbetstagaren under de i beslutet angivna förutsättningarna.
Sivuston kieli: 
https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Skatteforvaltningens_beslut/Skatteforvaltnin...

Näytä enemmän
På sidorna anvisas hur man kontrollerar den förhandsifyllda skattedeklarationen under grupperingar som personkunder, jordbruksidkare, skogsbruksidkare, affärsidkare och yrtkesutövare. Frågor och svar samt väsentliga länkar ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.skatt.fi/skattedeklaration

Näytä enemmän
Tietopaketissa kerrotaan veroparatiisien käyttötavoista ja niiden laittoman käytön torjunnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Veroparatiisit/Veroparatiisit(27050)

Näytä enemmän
Vastauspankista voi etsiä vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat henkilö- ja yhteisöasiakkaiden tuloverotusta ja verojen maksamista. Palvelun kautta voi myös lähettää kysymyksiä. Vastauksen saa 1-2 arkipäivän kuluessa.
Sivuston kieli: 
https://vero24.vero.fi/vastauspankki/

Näytä enemmän
Verkkopalvelu Verohallinnon asiakkaille. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon vaiheittain. Palvelussa voi antaa esimerkiksi lahjaveroilmoituksen, antaa veroilmoituksen arvonlisäverosta tai työnantajasuorituksista, vastata selvityspyyntöön tai ilmoittaa tilinumeron. Ohjevideoilla neuvotaan ja kirjautumisen jälkeen apua löytyy ohjeikoneista.
Sivuston kieli: 
https://www.vero.fi/omavero

Näytä enemmän
Verohallinto on koonnut verotuksesta oman osion nuorille. Sivuilla kerrotaan, milloin tarvitaan verokorttia, mistä tuloista maksetaan veroja ja miten veroilmoitus tarkistetaan. Koululaisten ja opiskelijoiden verotuksesta löytyy myös tietoa.
Sivuston kieli: 
http://www.vero.fi/nuoret

Näytä enemmän
Infopankissa esitellään suomalaista verotusjärjestelmää, sen toimintaa sekä verokorttia, veroilmoitusta ja -päätöstä useilla kielillä erityisesti maahanmuuttajaväestölle.
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/verotus

Näytä enemmän
Verohallinnon sivusto sisältää ohjeita, julkaisuja, lomakkeita ja veroilmoitusten täyttöoppaita. Verolaskurilla voi laskea oman veroprosenttinsa. Palvelun kautta voi myös tilata verokortin.
Sivuston kieli: 
http://www.vero.fi/default.asp?language=FIN&domain=VERO_MAIN

Näytä enemmän
Verohallinnon ja Kelan yhteisellä sivustolla kerrotaan verotuksesta, etuuksista ja sähköisistä palveluista käytännön esimerkkien kautta. Esimerkit perustuvat kuvitteellisen Korhosen perheen hahmojen elämään.
Sivuston kieli: 
https://mekorhoset.fi/

Näytä enemmän