13 osumaa haulle. Näytetään 1 - 13 tulosta.
Borgå folkakademis webbplats innehåller information om de olika studielinjerna och kvällsgymnasiet. Vidare finns allmän information om kostnader och studiestöd. Kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.akan.fi

Näytä enemmän
Webbplatsen för Evangeliska folkhögskolan (EFÖ) i Österbotten innehåller allmän information om skolan och dess organisation, presentation av utbildningslinjerna med ansökningsblanketter, studieinformation om avgifter, studiestöd o.dyl. Vidare presenteras skolans kortkurser och aktuella projekt. Kontaktuppgifter, upplysningar om skolans lokaler och länkförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.efo.fi

Näytä enemmän
Kotisivuilla on tietoja Suomen kansanopistoista, niiden tarjoamista koulutusmahdollisuuksista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Tietoa löytyy myös Suomen kansanopistoyhdistyksestä, sen toiminnasta ja historiasta. Sivuilta on pääsy myös Kansanopisto-lehteen.
Sivuston kieli: 
http://www.kansanopistot.fi

Näytä enemmän
Lahden kansanopiston opintolinjojen ja lyhytkurssien esittely. Tietoa avoimesta yliopistosta, jonka opinnot sopivat hyvin kansanopiston opiskelukokonaisuuteen. Verkkoperuskoulussa on mahdollisuus suorittaa peruskoulu kokonaan tai parantaa arvosanoja. Lahden kansanopiston historia ja esittely sanoin ja kuvin.
Sivuston kieli: 
http://www.lahdenkansanopisto.fi

Näytä enemmän
Loimaalla sijaitsevan yleissivistävän evankelishenkisen kansanopiston sivuilla kerrotaan opiston toiminnasta, koulutukseta ja kursseista.
Sivuston kieli: 
http://www.leko.fi

Näytä enemmän
Lärkkulla är stiftsgård i Borgå stift som fungerar som folkhögskola. Nästan all vidareutbildning för kyrkans svenskspråkiga anställda är förlagd hit. På webbplatsen finns information om kurser, utbildningar, konferenstjänst, gästhem. retreater och stiftsgården. Korta presentationer på finska och engelska.
Sivuston kieli: 
http://www.larkkulla.net

Näytä enemmän
På Norrvallas webbplats finns information om skolans utbildningslinjer: Norvalla erbjuder mångsidiga utbildningsmöjligheter inom motion och idrott. Du kan avlägga grundexamen i idrott och yrkesexamen för massör eller gå reseledarkursen Nordic Travel Arena. Norrvalla erbjuder också kortkurser inom varierande ämnesområden.
Sivuston kieli: 
https://www.folkhalsan.fi/idrott/norrvalla/

Näytä enemmän
Turun Kakskerrassa sijaitsevan yleissivistävän ja yhteiskunnallisen kansanopiston sivuilla kerrotaan opiston toiminnasta, kursseista ja koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.paasikiviopisto.net

Näytä enemmän
Skynet innehåller information om de finländska folkhögskolorna och om den undervisning de erbjuder.
Sivuston kieli: 
http://www.kansanopistot.fi/index_sve.html

Näytä enemmän
Solvalla webbplats innehåller allmän information om skolan samt uppgifter om grundexamen inom idrott och inom ungdoms- och fritidsinstruktion som erbjuds vid skolan. Vidare finns information om övriga kurser, uppgifter om barn- och vuxemkurser, inkvartering och skolans lokaler. Informatiuon för företag och kontaktuppgifter samt länkförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.solvalla.fi

Näytä enemmän
På Sveps webbplats finns information om Sveps tre enheter: utbildning, kuratorteam och karriärvägledning. Utbildningssidan presenterar en svenskspråkig mediaverkstad med utbildning i grafisk design. På sidan för karriärplanering finns information om yrkesvägledning, studiehandledning och råd för arbetsansökan. Alla sidor innehåller kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://sveps.org/

Näytä enemmän
Turussa sijaitseva Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja herännäisyyden hengessä toimiva kansanopisto tarjoaa yleissivistävää, ammatillista ja aikuiskoulutusta. Sivuilla kerrotaan opiston toiminnasta, koulutuksesta ja kursseista.
Sivuston kieli: 
http://www.tk-opisto.fi

Näytä enemmän
Ålands folkhögskolas webbplats innehåller allmän information om skolan och presentation av studielinjer och kortkurser. Upplysningar om anökan och kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.afhs.aland.fi

Näytä enemmän