Terveydenhuolto

Enemmän linkkejä Aiheet-valikosta
4 osumaa haulle. Näytetään 1 - 4 tulosta.
Presentation av Folkhälsan och dess olika verksamhetsområden. Kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.folkhalsan.fi

Näytä enemmän
Institutet för hälsa och välfärd informerar om sin verksamhet samt finländska folksjukdomar, vaccinering, smittsamma sjukdomar (bl.a. sjukhusinfektioner), livsstil och hälsa mm. Dessutom om intstitutets forskning, projekt och publikationer (mest finskspråkiga).
Sivuston kieli: 
http://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Näytä enemmän
Neuvottelukunta käsittelee periaatteelliselta kannalta terveydenhuoltoon ja potilaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Neuvottelukunta toimii asiantuntija-apuna terveydenhuoltoa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä, kerää ja välittää tietoa terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja kansainvälisestä terveydenhuoltoa koskevasta eettisestä keskustelusta, terveydenhuollon ja terveydenhuollon teknologian kehityksestä ja sen liittymisestä eettisiin kysymyksiin (Asetus terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta 494/1998).
Sivuston kieli: 
http://www.etene.fi/fi

Näytä enemmän
Webbtjänsten erbjuder information om skillnader i välfärd och hälsa, vilka faktorer som orsakar skillnaderna och metoder för att minska på skillnaderna.
Sivuston kieli: 
https://www.thl.fi/sv/web/ojamlikhet-i-halsa-och-valfard

Näytä enemmän