Ruotsin kieli

Enemmän linkkejä Aiheet-valikosta
74 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Abitreenien ruotsin kielen oppimateriaalia, tehtäviä ja yo-kokeita. Täältä löytyvät myös neuvot, miten välttää usein ylioppilaskokeessa toistuvia virheitä.
Sivuston kieli: 
https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsi

Näytä enemmän
Työmarkkinoiden ruotsinkielinen kielilautakunta on koonnut suomalais-ruotsalaisen sanalistan työmarkkinatermeistä.
Sivuston kieli: 
https://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html

Näytä enemmän
Regelbundet läsande kan leda till regelbundet läsande. Aviga språkligheter, felöversättningar, roliga uttryck och mycket annat.
http://www.avigsidan.com

Näytä enemmän
Digitala Sveriges runskrifter sisältää digitoituina useamman teoksen, jotka sisältävät ruotsalaisia riimukirjoituksia ja niiden translitteroinnit ja tulkinnat.
Sivuston kieli: 
https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/

Näytä enemmän
FSO sisältää maksuttoman ruotsin kielen itseopiskelukurssin aloittelijoille sekä kirjastoalan ammattilaisille suunnitellun FSO Bibliotek-verkkokurssin,
Sivuston kieli: 
https://finlandswedishonline.fi/

Näytä enemmän
Webbutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn utgavs som tryckt bok av Svenska litteratursällskapet 2001. Webbutgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter och ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn.
Sivuston kieli: 
http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Näytä enemmän
Den finlandssvenska ordbokens nätutgåva. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer med rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras I saklig textstil.
Sivuston kieli: 
https://kaino.kotus.fi/fsob/

Näytä enemmän
Tieteellinen riimututkimuksen julkaisu. Luettavissa vuodesta 2010 vuoteen 2017. ISSN: 1892-0950
Sivuston kieli: 
http://futhark-journal.com/issues/

Näytä enemmän
Hej! ruotsin kielen oppikirja ja harjoituksia 7.-10. -luokille.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/hej

Näytä enemmän
Julkishallinnon työntekijöille tarkoitettu opas sisältää ohjeita nimien suunnittelijoille ja nimistä päättäville. Oppaassa on tiennimien ja kaavanimien suunnittelun ohjeita sekä suosituksia organisaatioiden, palvelujen ja hankkeiden nimistä. Opas tarjoaa apua myös hallinnollisten alueiden nimien suunnitteluun ja kuntien nimenmuutoksiin kuntaliitoksissa.
Sivuston kieli: 
https://kielitoimistonohjepankki.fi/hyvan-nimiston-opas/

Näytä enemmän
I grevens tid on ruotsin kielen kurssi, jonka tekstit ovat Ruotsi-Suomen aikaan sijoittuvia tarinoita aikakauden tavallisten ihmisisten elämästä. Materiaalista löytyy tekstejä sanastoineen sekä harjoituksia.
Sivuston kieli: 
https://www.igrevenstid.fi

Näytä enemmän
Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik och med att levandegöra och sprida kunskap samt ge råd i språkfrågor. På sidorna information också om klarspråk och minoritetsspråk.
Sivuston kieli: 
https://www.isof.se/

Näytä enemmän
Kielibuusti tarjoaa tietoa, materiaaleja ja neuvoja suomen ja ruotsin kielen oppimiseen ja opiskelun tukemiseen. Sivustolla on itseopiskelumateriaaleja, vinkkejä kielenoppimiseen työssä, kielenoppimisen suunnittelun ja ohjauksen välineitä sekä pedagogisia materiaaleja. Kohderyhminä ovat opiskelijat, suomea tai ruotsia vieraana kielenä opettavat, opinto- ja uraohjaajat sekä työyhteisöt. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston koordinoimassa Kielibuusti-hankkeessa on kehitetty kotimaisten kielten koulutusta niin, että se vastaa paremmin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin.
Sivuston kieli: 
https://www.kielibuusti.fi/fi

Näytä enemmän
Kielipankki tarjoaa teksti- ja puheaineistoja tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Osa aineistoista on käytettävissä avoimesti, osaan vaaditaan käyttöoikeudet.
Sivuston kieli: 
https://www.kielipankki.fi/

Näytä enemmän
Selkokielen tutkijoiden ja selkokielestä kiinnostuneiden yhteistyöverkosto. Sivuille on koottu tutkimushankkeita, artikkeleita, julkaisuja, ohjeistuksia sekä linkkejä tutkimusaineistoihin.
https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/

Näytä enemmän
Kursen tar upp både allmänna och specifika rekommendationer, tips och råd för hur man kan skriva bättre texter med hjälp av klarspråk.
Sivuston kieli: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/klarsprak/

Näytä enemmän
Kotisuomessa.fi –webbtjänsten riktar sig till invandrare som vill lära sig finska och svenska, men vem som helst kan använda tjänsten. För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig, men du kan också testa tjänsten som gäst.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest

Näytä enemmän
Verkkopalvelun avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Palvelussa on aineistoa myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskeluun. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymistä, mutta sitä voi kokeilla ilmankin. Oppimateriaaleja täydennetään edelleen.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/

Näytä enemmän
Ruotsin kielen oppimateriaalissa opiskellaan ruotsin alkeita. Materiaalissa on tekstejä, harjoituksia ja testejä.
Sivuston kieli: 
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-45304/state-jurdgmbvei/front-page

Näytä enemmän
Kryssakuten.se erbjuder korsordshjälp. På webbplatsen hittar du korsordslexikon, "fusk för Wordfeud och Alfapet", sökning efter palindrom, anagram, del av ord och ord i ordet.
Sivuston kieli: 
https://www.kryssakuten.se/

Näytä enemmän
Ruotsinkielen ja 15 Ruotsissa puhutun kielen sanakirja.
Sivuston kieli: 
http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Näytä enemmän
Sivuilla voi kuunnella eri puolilla Suomen ruotsinkielistä aluetta asuvien puhujien ääninäytteitä. Näytteet on myös purettu tekstiksi sekä ääntämyksen mukaisesti että yleiskielelle.
Sivuston kieli: 
https://sls.finna.fi/Search/Results?view=map&filter%5B0%5D=~format%3A%220/Sound/%22&type=AllFields&l...

Näytä enemmän
Lyssna på ljudprov ur intervjuer med både yngre och äldre talare från olika orter i Svenskfinland. Du kan lyssna både på inspelningar som gjordes 2005–2008 inom projektet Spara det finlandssvenska talet (Spara talet) och på några ljudprov ur äldre samlingar i SLS arkiv. Utskrift av taleti inspelningarna ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.sls.fi/Sparatalet

Näytä enemmän
Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står TU – Medier i Sverige, så att materialet innehåller t. ex. länkar och exempel i svensk media, men ideerna kan även tillämpas i undervisning i Finlad.
Sivuston kieli: 
https://mediekompass.se/

Näytä enemmän
Sajten Mediespråk.fi drivs av projektet Språkörat. Språkörat styrs av föreningen Svensk presstjänst och riktar sig till hela det finlandssvenska mediefältet: De språkråd som läggs ut på Mediesprak.fi är skrivna i samarbete med språkvårdarna och namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken. Språkråden riktar sig i första hand till dem som skriver journalistiska texter, men är också till nytta för alla andra som skriver och talar svenska. Sajten innehåller språkråd, språkkolumner och länkar till språkliga hjälpmedel.
Sivuston kieli: 
https://www.mediesprak.fi

Näytä enemmän
Läromedlet Minna Canth 175 uppmärksammar Minna Canths 175-årsjubileum 2019. Materialet lyfter fram hennes arv som en tvåspråkig brobyggare, en viktig samhällelig påverkare och främjare av jämställdhet. Materialet (textmaterial, videor, ljudfiler, ordlistor, kopieringsunderlag och lektionsaktiviteter) har anpassats för både A- och B-lärokursen i svenska. Materialet består av tre helheter: Den tvåspråkiga Minna Canth, Canth som samhällsdebattör och Canth & #metoo.
Sivuston kieli: 
https://svenskanu.fi/laromaterial/minnacanth/

Näytä enemmän
En databas där du hittar betydelsen och ursprunget till svenska förnamn.
Sivuston kieli: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Näytä enemmän
I serien diskuteras finlandssvenska språkfrågor om bland annat dialekter, tvåspråkighet, översättningar, sociala koder, fackspråk, lånord och skällsord.
Sivuston kieli: 
https://arenan.yle.fi/audio/1-50595227

Näytä enemmän
Nätfräsch sisältää ruotsin kielen oppimateriaalia ja harjoitusta.
Sivuston kieli: 
https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/start.htm

Näytä enemmän

Sivut