27 osumaa haulle. Näytetään 1 - 27 tulosta.
Tinnitus-tietoa sekä potilaille että ammattilaisille.
Sivuston kieli: 
http://www.ata.org/

Näytä enemmän
Värinäköä käsittelevillä, koululaisille laadituilla sivuilla on lyhyt selvitys värisokeudesta ja Ishihara-menetelmän mukainen värisokeustesti.
Sivuston kieli: 
http://askabiologist.asu.edu/research/seecolor

Näytä enemmän
Verkkonäyttelyn osio värisokeudesta. Miten värisokeat näkevät värejä ja mistä värisokeus johtuu?
Sivuston kieli: 
http://webexhibits.org/causesofcolor/2.html

Näytä enemmän
Sivuilla selvitetään, mitä värisokeus on ja mitkä ovat sen vaikutukset.
Sivuston kieli: 
http://www.colourtherapyhealing.com/colour/colour_blindness.php

Näytä enemmän
Kansainvälisen ikärappeumajärjestön sivuilla on tietoa sairaudesta sekä potilaille ja heidän läheisilleen että hoitoalan ammattilaisille. Sairauden ja sen hoidon perustietojen lisäksi käsitellään mm. näön heikkenemisen aiheuttamaa masennusta ja näön menetykseeen sopeutumista.
http://www.amdalliance.org

Näytä enemmän
Kuulovammaisten lasten vanhemmille tarkoitettu Kuuloavain.fi tarjoaa vertaistukea ja tietoa kuulon kuntoutuksesta, kommunikaatiosta ja erilaisista palveluista.
Sivuston kieli: 
http://www.kuuloavain.fi/

Näytä enemmän
Tietopankin aiheita ovat kuulovammaisten määrä Suomessa, ikähuonokuuloisuus, kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet sekä tulkkipalvelu (myös tulostettavana oppaana pdf-muodossa). Voit myös kysyä kuuloon liittyvistä asioista asiantuntijoilta. Vastauksen saat sähköpostiisi.
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo

Näytä enemmän
Toimintatiedot sekä kuuloinfo: artikkeleita kuulosta, apuvälineistä, kommunikaatiosta, melusta, digitelevisiosta, sosiaaliturvasta sekä kuulovammaisryhmistä
Sivuston kieli: 
http://www.kuuloliitto.fi

Näytä enemmän
Milloin on tarpeellista suojata kuulo? Kuuloliiton kuulonsuojelusivustolla kerrotaan melusta ja kuulonsuojaamisesta rock-konsereissa ja muissa vapaa-ajan harrastuksissa.
Sivuston kieli: 
https://www.kuuloliitto.fi/kuulo/kuulonsuojelu/

Näytä enemmän
Kuulovammaisten lasten vanhempien liiton sivuilla kuvataan yhdistyksen toimintaa. Sisältää paikallisyhdistysten osoitteet. Avaintietoa kuulovammaisisten lasten vammasta, sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja kuntoutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.klvl.org

Näytä enemmän
Kuurojen ja vaikeasti kuulovammaisten yhdistyksen sivut. Tietoa koulutuksesta, sosiaalipalveluista, kuurojen yhteisöistä ja kielestä sekä kulttuuritoiminnasta. Artikkeleita kuuroudesta ja viittomakielestä äidinkielenä. Viittomakielisen virtuaalikoulun projektisivut.
Sivuston kieli: 
http://www.kl-deaf.fi/

Näytä enemmän
Artikkelissa kuvaillaan kyynelrauhasen tulehdus, kyynelpussin tulehdus, kyynelteiden ahtauma ja kuivat silmät.
Sivuston kieli: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00290&p_haku=Kyynelteiden%20sai...

Näytä enemmän
Nähdään.fi sisältää tietopaketit kahdesta silmäsairaudesta: silmänpohjan ikärappeumasta ja diabeettisesta verkkokalvosairaudesta. Sairaudet, oireet sekä niiden eteneminen kuvataan, tietoa on diagnosoinnista, hoidosta ja sen vaikutuksesta. Sivulla on myös lyhyt kuvaus silmän toiminnasta yleensä.
Sivuston kieli: 
http://www.nahdaan.fi/

Näytä enemmän
Näkövammaisten Keskusliiton sivuilla kerrotaan liiton toiminnasta sokeiden ja heikkonäköisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Runsaasti tietoa näkövammaisuudesta ja näkemisestä, myös opetustarkoituksiin. Näkövammaistyön ja -asiain sanastoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Sivuston kieli: 
http://www.nkl.fi

Näytä enemmän
Tietoa näkövammaisen lapsen perheelle sosiaaliturvasta, yhdistyksen järjestämistä leireistä, tapahtumista sekä tukihenkilötoiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.silmatera.fi

Näytä enemmän
Kuulokojeita ja kuulemisen apuvälineitä valmistavan yrityksen kotisivut. Tietoa myytävistä tuotteista, henkilökunnasta ja kuulokojeen hankinnasta. Sivuilla sekä päätoimipisteen että myymälän yhteystiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.audium.fi

Näytä enemmän
Optikoille ja raskaana oleville naisille tarkoitettu sivusto kertoo odottavien ja imettävien äitien näkemiseen liittyvistä muutoksista.
http://raskausjasilma.metropolia.fi/

Näytä enemmän
Retina ry on perinnöllistä silmänpohjan rappeumaa sairastavien etujärjestö. Sivuilla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja retinitis-sairauksista. Sivuilla ilmestyvässä yhdistyksen jäsen- ja tiedotuslehdessä RP-Uutisissa julkaistaan ajankohtaisia lääketieteellisiä tutkimustuloksia ja kertomuksia retiniitikkojen elämästä.
Sivuston kieli: 
http://www.retina.fi

Näytä enemmän
Suomen Työnäköseuran sivu sopii parhaiten työterveyshuollossa työskenteleville ja työsuojeluvastaaville. Käsiteltävät vaivat ovat sarveiskalvon haava, hitsaajan silmä, työhön liittyvä harmaakaihi, sidekalvon allergiset reaktiot ja sidekalvon ärtyminen.
Sivuston kieli: 
http://www.tyonako.fi/?silmasairaudet

Näytä enemmän
Suomen Kuurosokeat -yhdistys toimii kuurosokeiden edunvalvojana ja palvelujen järjestäjänä. Sivuilla runsaasti tietoa aiheesta.
Sivuston kieli: 
http://www.kuurosokeat.fi

Näytä enemmän
Artikkeleita ja kirjallisuutta Ménièren taudista. Suomen Meniere-liiton ja paikallisyhdistysten esittelyt.
Sivuston kieli: 
http://www.suomenmeniereliitto.fi

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy tinnituksen ja yliherkän kuulon määritelmät, tietoa tinnituksen syistä ja hoitokeinoista. Lisäksi on tietoa vertaistukiryhmistä.
Sivuston kieli: 
http://www.tinnitusyhdistys.fi

Näytä enemmän
Työnäköseuran sivuille on koottu tietoa työnäöstä, erikoistyölaseista, silmäsairauksista ja eri ammatteja koskevista näkövaatimuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.tyonako.fi

Näytä enemmän
Teos tarjoaa tietoa tinnituksen syistä, syntytavasta ja tyypillisistä piirteistä sekä ohjaa asiantuntevan avun ja vertaistuen piiriin.
Sivuston kieli: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_osio=107&p_teos=ati

Näytä enemmän