10 osumaa haulle. Näytetään 1 - 10 tulosta.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opin ja raamatuntulkinnan ohje Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen 1. pykälässä mainitulla tavalla. Vanhakirkolliset uskontunnustukset ja v. 1529-1577 ilm. latinan- ja saksankieliset alkuteokset koottu yhteen ensimmäisen kerran v. 1580. Lisäksi Upsalan kokouksen päätös v. 1593 ja johdannot.
Sivuston kieli: 
http://www.funet.fi/pub/doc/religion/christian/texts/html/finnish/tunnustuskirjat/index.html

Näytä enemmän
Oulun yliopiston kirjaston verkkonäyttelyn aiheena on Neitsyt Maria kolmen kirkkokunnan ja kansanperinteen traditiossa.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjasto.oulu.fi/NeitsytMaria

Näytä enemmän
Enligt Kyrkolagen (1 §) och Kyrkoordningen (1 §) är denna samling den gällande läronormen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Samlingen innehåller de tre gammalkyrkliga (eller ekumeniska) bekännelserna samt olika speciellt lutherska läroskildringar. Dessa skrevs år 1529-1577. Dessa bekännelseskrifter utgavs år 1580 under namnet Konkordieboken. Originalspråk tyska och latin.
Sivuston kieli: 
http://www.logosmappen.net/bekskrifter

Näytä enemmän
Katekesen har indelats i numrerade avsnitt i överensstämmelse med strukturen i Martin Luthers Lilla katekes. Innehåller de tio budorden, trosbekännelsen och Fader vår med tillhörande förklaringar och bibelverser i anslutning till ämnet.
http://katekesen.fi/

Näytä enemmän
På sidan berättas om kampanjen gemensamt ansvar och verksamheten.
Sivuston kieli: 
https://www.yhteisvastuu.fi/sv/

Näytä enemmän
Yhteisvastuu-kampanjan sivuilla kerrotaan keräyksestä, kampanjasta ja sen toiminnasta.
Sivuston kieli: 
https://www.yhteisvastuu.fi

Näytä enemmän
Paavi Johannes Paavali II:n (1978-) toimeksiannosta laadittu arvovaltainen roomalaiskatolisen opin ja moraalin yleisesitys. Alustava ranskalainen laitos ilm. v. 1992, lopullinen latinankielinen v. 1997. Osoitteessa luettavissa erikielisiä käännöksiä.
Sivuston kieli: 
https://www.vatican.va/archive/ccc/index.htm

Näytä enemmän
Uuden Katekismuksen verkkoversio. Verkkoversio on jaettu numeroituihin kohtiin, jotka seuraavat Martti Lutherin Vähän katekismuksen jaottelua. Kussakin Katekismuksen kohdassa on ensin selitysteksti, sen jälkeen on aiheeseen liittyviä raamatunjakeita ja kolmantena on Vähän katekismuksen vastaavan kohdan suomenkielinen käännös. Uskontunnustuksen selityksessä Lutherin teksti on sijoitettu kunkin pääuskonkohdan loppuun.
Sivuston kieli: 
https://katekismus.fi/

Näytä enemmän
Concordia-yhdistys, joka toimii lähinnä Evankelis-luterilaisen kirkon sisäisen evankelisen herätysliikkeen parissa, korostaa Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen arvovaltaa. Sivuilla esitellään yhdistyksen toimintaa, julkaisuja sekä julkaistaan ryhmän näkemyksiä kuvastavia kirjoituksia ja esitelmiä.
Sivuston kieli: 
http://www.concordia.fi

Näytä enemmän
Porvoon sopimuksen (1996) allekirjoittaneet kirkot toteavat perustavan yksimielisyytensä kristillisestä opista. Käytännössä ne tunnustavat toistensa jäsenet ja papit oikeutetuiksi toimimaan kaikissa allekirjoittajakirkoissa. Sopimuksessa ovat mukana: Englannin anglikaaninen kirkko, Viron luterilainen kirkko, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Islannin luterilainen kirkko, Irlannin anglikaaninen kirkko, Liettuan luterilainen kirkko, Norjan luterilainen kirkko, Skotlannin anglikaaninen kirkko, Ruotsin luterilainen kirkko ja Walesin anglikaaninen kirkko. Sivuilla on sopimuksen teksti kuudella kielellä.
Sivuston kieli: 
https://porvoocommunion.org/

Näytä enemmän