Opettajien täydennyskoulutuksessa laadittuja materiaaleja yläkoulun ja lukion historian opetukseen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.