Me-säätiön ja THL:n rakentaman työkalun avulla näkee, mitkä tekijät ovat yhteydessä lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja missä mittakaavassa syrjäytyminen siirtyy sukupolvelta toiselle.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.