Opas tarjoaa tietoa kaupunkien viheralueista ja niiden tuottamista hyödyistä, alueiden suunnittelusta, yhteisön ja sidosryhmien osallistamisesta sekä viheralueiden käytön edistämisestä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.