Ohjeita muinaisjäännösten määrittelystä, tunnistamisesta sekä inventoinnista. Julkaisu on vuodelta 2009.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.