Krokotiilien, alligaattoreiden, kaimaanien ja gaviaalien elämää ja ominaisuuksia, tietoa niiden elinympäristöistä kuvauksia sekä kuvia eri lajeista. Krokotiilien elämää uhkaavia tekijöitä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.