Anders Chydeniuksen aikaansaama painovapausasetus astui voimaan 1766. Sivuilla kerrotaan painovapausasetuksen synnystä ja merkityksestä. Tietoa myös juhlavuoden tapahtumista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.