Alkon esitteessä Alkoholi ja ihmisen elämänkaari kuvataan alkoholin kohtuukäyttöä ja sen rajoja, annetaan opastusta alkoholiin suhtautumisesta eri elämänvaiheissa sekä kerrotaan alkoholin vaikutuksesta elimistöön.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.