Tietoa pienyrityksille työsuhdeasioiden hoitamiseen. Julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.