Oppimateriaalissa käsitellään turvallisuutta tapahtuman järjestämisen eri vaiheissa. Oppaassa on tietoa verkostoyhteistyöstä, lainsäädännöstä, riskienarvioinnista ja käytännön turvallisuustoimenpiteistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.