Varaudu.info sisältää ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen. Sivuilla on neuvoja myös paloturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä rikosten estämiseen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.