Tärkeät numerot -sivustolle on koottu tilastoja ja datavisualisointeja neljästä aihealueesta: globaali talous, ihminen ja hyvinvointi, energia ja luonnonvarat sekä hyvä hallinto.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.