Kaupunkiympäristöihin keskittyvä oppimateriaali tarjoaa työkaluja lähiympäristöjen tutkimiseen. Aineisto sopii peruskoulun ja lukion maantieteen ja biologian opetukseen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.