Palvelun avulla voi verrata erilaisten ruoka-annosten ympäristövaikutuksia sekä sitä, minkä verran aterian syömällä altistuu erilaisille haitta-aineille, kuten raskasmetalleille tai torjunta-aineille.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.