Sivuilla käsitellään normeja, normikriittisyyttä ja keinoja, joiden avulla koulusta voidaan tehdä yhdenvertaisempi paikka kaikille. Sivuilta löytyy myös normikriittinen käsikirja Älä oleta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.