Vuosikirjassa kuvataan tilastotietojen avulla ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnan toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.