Ympäristöpassi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu valmennusaineisto ja osaamistesti ruokapalveluiden ympäristöasioista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.