Motiva yhteistyökumppaneineen on laatinut oppaan, joka auttaa valitsemaan eri käyttötarkoituksiin mahdollisimman hyvin soveltuvan auton.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.