Raportissa kuvataan suomalaista hyvinvointia ja elämän laatua eri näkökulmista: vanhusten, lapsiperheiden näkulmista, sosiaalisen tasa-arvon näkökulmasta, yleensä hyvinvointivaltion eri osia analysoiden.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.