Artikkelikokoelman kohteena on 1930-luvun radikaali vasemmistoälymystö, joka toimi Helsingissä Akateemisen Sosialistiseuran, Tulenkantajien seuran ja kirjailijaryhmä Kiilan piirissä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.