Lasten Salpalinja on oppimateriaali, jossa kerrotaan Salpalinjan rakentamisen syistä, rakennustöistä sekä esitellään erilaisia linnoiterakenteita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.