Puuinfon sivuilla esitellään Moderni puukaupunki -hankkeessa syntyneitä tai muuten näyttäviä puutaloalueita. Joukossa on sekä suunnitteluvaiheessa olevia että jo valmiita, asuttuja alueita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.