Sivuilla on videoita ja lyhyitä selostuksia eri hitsausmenetelmistä. Videot ovat englanninkielisiä. Hitsaustarvikkeista ja suojavarusteista on lyhyet artikkelit.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.