Yhdistyksen kotisivulla on muun muassa jäsenluettelo ja vuokrattavan grafiikan pajan tiedot hintoineen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.