Information för rättegångsvittnen om fakta kring vittnesförfarande i domstol.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.