Sivuilla kerrotaan tarinasäveltämisestä musiikkillisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä. Lisäksi on tietoa aihetta käsittelevistä opinnäytetöistä, artikkeleista ja koulutuksesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.