Luontoliiton sivusto sisältää johdatusta vanhojen metsien kysymykseen, tietoa vanhojen metsien suojelusta Etelä- ja Pohjois-Suomessa sekä kuvia hakkuualueilta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.