Tietopaketissa käydään läpi Itämeren yleispiirteet ja kerrotaan Itämeren historiasta, eliölajeista, elinympäristöistä sekä ihmisen vaikutuksesta Itämereen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.