En virtuell resa med animationer och panoramabilder i Nyköpings trakter. Man bekantar sig med olika fornminnen: runstenar, slottsruiner och kyrkor, herrgårdar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.