FINESSI on verkkotyökalu, jolla voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia Suomessa eri aloilla ja ajanjaksoilla vuoteen 2100 asti.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.