Suomi.fi-portaalissa on tietoa perheen kriisitilanteista ja avuntarjonnasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.