Lyhyt kuvaus maalämpöjärjestelmän asentamisesta. (Asuntotietokeskus)

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.