Nuorille tarkoitetuilla sivuilla on tietoa lähetystyöstä ja sen historiasta sekä lähetystyöhön osallistumisesta. Lisäksi on lähetysseurojen esittelyt.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.