Yksityisasiakkaalle suunnatussa osiossa käydään läpi, miten sähkökatkokseen kannattaa varautua, miten voi suojautua ukkoselta ja miten sähkökatkoksen pitkittyessä on toimittava. - Sähköyhtiöille on asiaa mm. korjaustöiden organisoinnista ja tiedottamisesta. Osiota täydentää kaksi case-studya, joissa selostetaan, miten Pyry- ja Unto-myrskyjen jälkien korjaus hoidettiin Koillis-Savon Sähkössä ja pohjoissavolaisessa Atro Oyj:ssä. - Energiateollisuus ry.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.