Maa- ja metsätalousministeriön julkaisemasta kalastuskieltokartasta löytyvät kalastuslain nojalla tehdyt kalastuskiellot. Karttaa voi tarkastella maan laajuisena, lääneittäin tai GT-karttana.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.